Na een welverdiende vakantie,

terug tot uw dienst vanaf

vrijdag 14 september 2018

om 20u30, in café Lindenhof, Temse.

 


Na de sluiting van taverne Temsica moesten we wel uitkijken naar een andere locatie. We hebben onze plaats voorlopig gevonden in café 'De Click' op Velle.

We kunnen terecht in hun feestzaal en er is internet beschikbaar! Het signaal is voorlopig nog zwak in de zaal, maar hiervoor zoekt VSCC een oplossing.

We starten dus terug op 11 september 2015.

Op het programma:

    • samenstelling activiteiten voor het nieuw seizoen.
    • voorstelling van onze gezamelijke uitstap: een verassend bezoek aan Antwerpen.
    • voorstelling van de activiteit voor de maand oktober: upgraden naar Windows 10.

Voor de volgende maanden zijn alle voorstellen welkom, kom met je ideeën langs op vrijdag 11 september.

Let op!

Geen vergadering op de 1ste vrijdag van de maand. Deze avond is de zaal bezet voor de 'schieting' en dan zouden de pijlen ons om de oren vliegen.

Misschien overwegen we nog om deze 1ste vrijdag een praatsessie te houden in het café zelf, kan handig zijn mochten er toch dringende computerproblemen opdagen, maar dit wordt geevalueerd in september.